راهنمای کیت جراحی

کیت جراحی شامل بخشهای مختلف جراحی کاشت فیکسچر و بخش پروتزی است که بصورت خلاصه توضیح داده می شوند
* STARTERS*
این بخش شامل سه قطعه P.D ، S.D و دریل 2.8 می باشد.
S.D : جراحی را با این دریل شروع نمایید. حفره ای با عمق حدود سه میلیمتر در محل ایجاد کرده تا از سر خوردن دریل ها جلوگیری شود.
P.D : سوراخکاری اولیه را به اندازه طول فیکسچری که قرار است کاشت شود انجام دهید. شیارهای بر روی بدنه دریل با طول های متناسب با طول فیکسجرها حکاکی شده اند.
دریل 2.8 : بعد از انجام مرحله دریل پایلوت، قطر سوراخ ایجاد شده در مرحله قبل را توسط این دریل به قطر 2.8 میلیمتر برسانید.
TWIST DRILLS:
متناسب با دانسیته استخوان دریل هایی برای استخوان نرم و سخت وجود دارند. برای هر قطر فیکسچر نیز یک عدد TAP موجود است که بسته به نظر خود می توانید از آنها استفاده کنید.
توجه شود که دریل های استخوان نرم دارای یک رینگ و دریل های استخوان سخت دارای دو رینگ رنگی , که از نظر اندازه و قطر متناسب با color code فیکسچرها می باشند.
مثال:
برای فیکسچر به قطر4.5 و طول 12 میلیمتر، ابتدا استارترهای سه گانه را به ترتیب انجام دهید. برروی دریل ها از استاپر به طول 12 استفاده کرده و دریل کردن را با قطر 3.5 ادامه دهید و سپس قطر سوراخ را با دریل 4 بزرگتر کرده و بعد از آن از دریل با قطر 4.5 سوراخکاری را به پایان برسانید. در نهایت اقدام به کاشت فیکسچر نمایید.
DRIVERS
به منظور کاشت فیکسچر از درایورهای این بخش متناسب با نوع فیکسچر (K-ONE و K-THREE) استفاده کنید.
نوع CONNECTION فیکسجر (A & Z) را تعیین کنید. درایورهای متناسب با نوع کانکشن، بصورت رینگ طلایی برای کانکشن A (فیکسچرهای K – ONE) و بصورت رینگ سورمه ایی برای کانکشن Z (فیکسچرهای K – THREE) مشخص شده اند. برای هر کانکشن دو نوع درایور RATCHET و HANDPEICE وجود دارند که هر کدام در دو سایز LONG و SHORT می باشند.
توجه: به منظور جلوگیری از افتادن فیکسچر حین برداشتن آن لازم است زمانی که درایور را درون فیکسچر قرار می دهید فشار عمودی ملایم را برآن وارد کنید تا کاملاً هگز و مورس فیکسچر با هگز و مورس درایور برروی هم منطبق شوند.
SCREW DRIVERS
برای بستن ABUTMENT SCREW، COVER SCREW و HEALLING ABUTMENT از این درایورها استفاده شود. این درایورها در دو سایز LONG و SHORT وجود دارند.
توجه:
شرکت کیمیا کاشت اطبا برای جلوگیری از سایش, قطعات SCREW DRIVER را از جنس Titanium گرید 5 به بازار عرضه مینماید.
STOPPERS
این قطعات در 5 سایز متناسب با 5 سایز طول فیکسچرها طراحی شده اند. با قرار دادن این استاپرها برروی هر کدام از دریل ها می توان از اندازه عمق سوراخکاری متناسب با طول فیکسچری که قرار است کاشت شود اطمینان حاصل کرد. توجه شود که این قطعات برای هر کدام از DRILL ها و TAP های موجود در کیت کاملا منطبق می باشند.
PARALLEL PINS
از PARALLEL PINS ها برای موازی کاشت کردن فیکسچرها و همچنین به عنوان گیج عمق سنجی نیز می توان استفاده کرد
GALLIPOT
از این ظرف به منظور جمع آوری پودراستخوانهای دریل شده می توان استفاده کرد و یا می توان از آن برای مخلوط کردن بیومتریال های زیست فعال با پودرهای استخوانی دریل شده بهره گرفت.
RATCHET WRENCH
از رچت تورک دار با قابلیت تنظیم تورک مورد نیاز برای کاشت فیکسچر و بستن قطعات پروتزی می توان استفاده کرد.
سرعت و شیوه جراحی توسط دریل ها به شرح جدول زیر تنظیم شوند: