استانداردها

خلاصه گزارش آزمون استاتیک خلاصه گزارش آزمون خستگی

 

آزمون تحریک زایی آزمون حساسیت زایی آزمون سمیت سیستمیک
ISO 13485 ایتالیا ISO 13485 ایتالیا آزمون سمیت ژنی
تست فیکسچر لاین K-ONE A آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-ONE A آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-ONE A آزمایشگاه رازی

 

تست فیکسچر لاین K-THREE Z آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-THREE Z آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-ONE A آزمایشگاه رازی

 

تست فیکسچر لاین K-THREE Z آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-THREE Z آزمایشگاه رازی تست فیکسچر لاین K-ONE A آزمایشگاه رازی
جواز تاسیس پروانه ساخت فیکسچر پروانه ساخت اباتمنت

 

پروانه تحقیق و توسعه اروپا CE iso 9001_2015

 

پروانه بهره برداری گواهی کلین روم Iso 13485

 

انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران

 

کیفیت کوشان پارس کیفیت کوشان پارس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

دانشگاه امیرکبیر دانشگاه امیرکبیر دانشگاه امیرکبیر

 

گزارش تست شمارش ذرات کلین روم گزارش تست شمارش ذرات کلین روم گزارش تست شمارش ذرات کلین روم گزارش تست شمارش ذرات کلین روم

 

گزارش تست شمارش ذرات کلین روم مرکز پژوهش متالورژی رازی مرکز پژوهش متالورژی رازی