تقدیرنامه ها

دکتر مریم نجفی دکتر محمود بیگدل انجمن علمی پریودنتولوژی مهر ماه ۹۸

 

دکتر یامین مشفق شلماق دکتر مسعود هداوند دکتر حمید یوسف زاده

 

دکتر علیرضا مهرعلیان دکتر سید محمدرضا سادات لوح اتاق بازرگانی صنایع .معادن و کشاورزی

 

مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر نامه صنعت. معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران