دفتر مرکزی

آدرس : تهران – خیابان بهشتی-خیابان صابونچی-کوچه ادایی-پلاک 2 -طبقه3
شماره تماس : 88507025-021
ایمیل: info@kimiakasht.com